• ประกาศ เลื่อนวันทำสัญญาผู้ผลิตน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปี2563 (อ่าน 4 ครั้ง)
 • ประกาศ เลื่อนวันทำสัญญาร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
 • ประกาศ เลื่อนวันทำสัญญาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปี2563 (อ่าน 0 ครั้ง)
 • ประกาศผู้ชนะประมูลผู้ผลิตน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปี2563 (อ่าน 37 ครั้ง)
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปี2563 (อ่าน 28 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนม.1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8 ครั้ง)
 • ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 143 ครั้ง)
 • ประกาศ การประมูลผู้ผลิตน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปี2563 (อ่าน 52 ครั้ง)
 • ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี2563 (อ่าน 122 ครั้ง)
 • ประกาศ การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปี2563 (อ่าน 77 ครั้ง)
 • ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปี2563 (อ่าน 14 ครั้ง)
 • ประกาศ จัดซื้อกรมธรรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปี2563 (อ่าน 32 ครั้ง)
 • ประกาศ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับตรวจสุขภาพนักเรียนปี2562 (อ่าน 201 ครั้ง)
 • ประกาศเรื่องผู้ได้สิทธิจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน (อ่าน 320 ครั้ง)

  ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด