• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปี2563 (อ่าน 39 ครั้ง)
 • ประกาศ เลื่อนวันทำสัญญาผู้ผลิตน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปี2563 (อ่าน 20 ครั้ง)
 • ประกาศ เลื่อนวันทำสัญญาร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี2563 (อ่าน 93 ครั้ง)
 • ประกาศ เลื่อนวันทำสัญญาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปี2563 (อ่าน 17 ครั้ง)
 • ประกาศผู้ชนะประมูลผู้ผลิตน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปี2563 (อ่าน 58 ครั้ง)
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี2563 (อ่าน 95 ครั้ง)
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปี2563 (อ่าน 239 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนม.1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
 • ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 162 ครั้ง)
 • ประกาศ การประมูลผู้ผลิตน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปี2563 (อ่าน 106 ครั้ง)
 • ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี2563 (อ่าน 161 ครั้ง)
 • ประกาศ การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปี2563 (อ่าน 93 ครั้ง)
 • ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปี2563 (อ่าน 22 ครั้ง)
 • ประกาศ จัดซื้อกรมธรรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปี2563 (อ่าน 43 ครั้ง)
 • ประกาศ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับตรวจสุขภาพนักเรียนปี2562 (อ่าน 217 ครั้ง)

  ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด