• ประกาศผลการผลการจัดห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 2217 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 2269 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 5798 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนระดับชั้นม.4 ประเภททั่วไปและโควต้า ปีการศึกษา2561  (อ่าน 2356 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ  (อ่าน 2927 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปี 2561  (อ่าน 1526 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปี 2561  (อ่าน 3457 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ  (อ่าน 580 ครั้ง)
 • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)  (อ่าน 685 ครั้ง)
 • เอกสารการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  (อ่าน 567 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการศึกษาและทำความเข้าใจระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (อ่าน 442 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560  (อ่าน 1076 ครั้ง)
 • รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับม.1 ห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2560  (อ่าน 2272 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560   (อ่าน 5131 ครั้ง)
 • แจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับม.1 ทุกท่าน เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา  (อ่าน 1919 ครั้ง)

  ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด