...::: โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา - v.2.0 : build 13-01-2010 :::...

ประวัติของ นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์

ชื่อ : นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศษ.ม (การสอนภาษาไทย)
ข้อมูลอื่น ๆ :

  - สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  - งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - งานลงเวลาปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

  เข้าชม : 566 ครั้ง