...::: โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา - v.2.0 : build 13-01-2010 :::...

ประวัติของ นางอาภา สระพรหม

ชื่อ : นางอาภา สระพรหม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
ข้อมูลอื่น ๆ :

เริ่มรับราชการเมื่อ 17  มิถุนายน 2523

ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่

   -  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

   -  สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   -  ผู้จัดการศูนย์ Eric

   -  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าชม : 1257 ครั้ง