รับสมัครสอบคัดเลือกโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2559

ข่าวในหมวด งานแนะแนว
ประกาศเมื่อ จันทร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เปิดอ่านแล้ว 538 ครั้ง

 การสอบคัดเลือกโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559

ได้จัดสรรโควตาให้โรงเรียนดัดดรุณี ในหลักสูตรที่ให้ ดังนี้

  1. ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 5 ปี จำนวน 2 คน

  2. ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 2 คนฃ

  3. ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 2 คน

นักเรียนที่สนใจสมัคร สมัครได้ที่ห้องแนะแนว

ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 255810 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด : งานแนะแนว
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 22 / มี.ค. / 2559
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 17 / ธ.ค. / 2558
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตาช้างเผือก) 4 / ธ.ค. / 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 4 / ธ.ค. / 2558
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 / ธ.ค. / 2558


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top