รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2559

ข่าวในหมวด งานแนะแนว
ประกาศเมื่อ จันทร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เปิดอ่านแล้ว 483 ครั้ง

 
โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุน

จำนวนรับสมัคร : 50 คน รับสาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์วิ่งแวดล้อม

รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

นักเรียนที่สนใจขอดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว

หรือทางเว็บไซต์ www.sc.su.ac.th10 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด : งานแนะแนว
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 22 / มี.ค. / 2559
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 17 / ธ.ค. / 2558
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตาช้างเผือก) 4 / ธ.ค. / 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 4 / ธ.ค. / 2558
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 / ธ.ค. / 2558


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top