คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบโควตาและรับตรง ปี 2559

ข่าวในหมวด งานแนะแนว
ประกาศเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เปิดอ่านแล้ว 305 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบโควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

แบบโควตา สมัครถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558

แบบรับตรง สมัครถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

สมัครได้ทุกหลักสูตร หรือเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต สมัครได้เฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรเท่านั้น

นักเรียนที่สนใจ ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ห้องแนะแนว10 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด : งานแนะแนว
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 22 / มี.ค. / 2559
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 17 / ธ.ค. / 2558
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตาช้างเผือก) 4 / ธ.ค. / 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 4 / ธ.ค. / 2558
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 / ธ.ค. / 2558


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top