คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ (โควตา) ปี 2559

ข่าวในหมวด งานแนะแนว
ประกาศเมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เปิดอ่านแล้ว 439 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปีต่อเนื่อง)

ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2558

ซึ่งแบ่งโควตาเป็น 3 ประเภท คือ

1.โควตาคณะ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

2. โควตากีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.20 ขึ้นไป โดยมีเกียรติบัตรแสดงว่าเป็นนักกีฬา

ซึ่งต้องได้รับการรับรองจาสถานศึกษาหรือองค์กรที่ออกเอกสารระดับจังหวัดขึ้นไป

3. โควตากิจกรรม ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.20 ขึ้นไป โดยมีเกียรติบัตรผลงานด้านกิจกรรมในด้านต่างๆ  ซึ่งต้องได้รับการรับรองจาสถานศึกษาหรือองค์กรที่ออกเอกสารระดับจังหวัดขึ้นไป

สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ : http://admis.rmutp.ac.th/

หรือสมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ : http://www.mct.rmutp.ac.th/10 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด : งานแนะแนว
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 22 / มี.ค. / 2559
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 17 / ธ.ค. / 2558
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตาช้างเผือก) 4 / ธ.ค. / 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 4 / ธ.ค. / 2558
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 / ธ.ค. / 2558


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top