ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนดัดดรุณี

  • 144 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
  • โทร: 038512547  Fax: 038515649
      Facebook: www.facebook.com/DDNparents
      Line ID:
      E-mail: school@ddn.ac.th