ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับชั้น และระดับโรงเรียน ในช่วงเช้านะคะ ที่หอประชุมน้ำเงิน ชมพู ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น.