หน้าแรก > สรุปจำนวนแต่ละชุมนุม

ลำดับ
ชื่อชุมนุม
จำนวน
ที่รับได้
จำนวน
ที่ลงทะเบียน
1
ดนตรีไทย
78
24
2
นาฏศิลป์พื้นบ้าน
45
43
3
ดนตรี
120
94
4
ขับร้องประสานเสียง
85
83
5
งานวาด งานปั้น งานสร้างสรรค์
25
25
6
ศิลป์สร้างสรรค์
75
73
7
การใช้ห้องสมุด
50
50
8
เพื่อนผู้ให้คำปรึกษา
72
67
9
เยาวชนอาสาพัฒนาไอที
45
20
10
Idea สร้างสรรค์
25
16
11
DDN Creative
50
20
12
IT-DIY
25
11
13
ธรรมะกับเทคโนโลยี
25
22
14
ประดิษฐ์-ประดอย
75
30
15
ประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
25
26
16
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษและริบบิ้น
25
22
17
เคล็ดลับขจัดความจน
25
29
18
ธุรกิจน้อย
50
43
19
พับกระดาษและโมเดลกระดาษ
25
41
20
แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย
100
48
21
ต้นกล้าวรรณกรรม
50
21
22
สรรค์สร้างความคิดผลิตหนังสือเล่มเล็ก
75
65
23
สืบสานวรรณคดีไทย
25
11
24
อ่านสนุก ปลุกปัญญา
25
4
25
ประชาสัมพันธ์เด่น เน้นภาษาไทยดี
50
49
26
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
25
18
27
เกมต่ออักษรไทย คำคม
28
28
28
แต่งกลอน On เฟสฯ
25
27
29
STEM BY GIGO
52
16
30
ฟิสิกส์สัประยุทธ์
25
4
31
นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
50
40
32
โครงงานวิทยาศาสตร์
25
20
33
ห้องเรียนเคมีดาว
25
21
34
รักษ์ทะเลไทย
75
50
35
นักเคมีรุ่นเยาว์
25
19
36
ก้าวทันวิทยาศาสตร์
25
24
37
สนุกกับโครงงานวิทย์
25
13
38
Science - Show
50
22
39
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
50
46
40
สื่อวิทย์สร้างสรรค์
25
19
41
มาเล่นเกมกัน
50
33
42
สร้างสรรค์ภาพด้วย GSP
50
18
43
หมากฮอส
50
46
44
เกมและของเล่น
50
47
45
Sudoku Club
50
58
46
A MATH
50
33
47
ส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์
25
0
48
คณิตศิลป์
50
42
49
คิดเลขเร็ว
50
36
50
เล่านิทานภาษาอังกฤษ
25
18
51
เกมภาษาอังกฤษ
25
13
52
Topic ภาษาเกาหลี
25
17
53
D.I.Y. (Do idea yourself)
50
24
54
เขียนพู่กันจีน
25
18
55
พัฒนาอัจฉริยะภาพภาษาจีน
50
53
56
ภาษาญี่ปุ่น
50
48
57
English for Admission
25
6
58
English Drama & Skit
50
24
59
Crossword Games
48
56
60
โต้วาทีภาษาอังกฤษ
50
7
61
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (English Song)
25
12
62
English Movie
50
19
63
เปิดโลกอาเซียน
50
44
64
เพลงคุณธรรมนำใจ
50
42
65
High-Society
50
49
66
เยาวชนคนพอเพียง
50
45
67
รอบรู้ประวัติศาสตร์
25
9
68
ส่งเสริมคุณธรรมจริธรรม
75
56
69
สังคมรอบรู้สู่โอเน็ต
25
24
70
ครอบครัวพอเพียง
25
31
71
เกมหรรษา 60
75
101
72
อยู่ดีมีสุข
50
50
73
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
127
265
74
ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล
25
24
75
บาสเกตบอล
25
22
76
จิตอาสา
60
42
77
อาสายุวกาชาด
60
61
78
เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
25
11
79
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
75
53
80
==== ขาดเรียนนาน/ลาออก ====
0
0
81
---ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม---
0
0