หน้าแรก > สรุปจำนวนแต่ละชุมนุม

ลำดับ
ชื่อชุมนุม
จำนวน
ที่รับได้
จำนวน
ที่ลงทะเบียน
1
ดนตรีไทย
30
33
2
นาฏศิลป์ไทย
50
42
3
ดนตรี
100
97
4
ขับร้องประสานเสียง
60
62
5
ศิลป์สร้างสรรค์
25
55
6
ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
30
26
7
การใช้ห้องสมุด
50
47
8
เพื่อนผู้ให้คำปรึกษา ม.ต้น
50
37
9
เพื่อนผู้ให้คำปรึกษา ม. ปลาย
50
30
10
เยาวชนอาสาพัฒนาไอที
45
26
11
Idea สร้างสรรค์
25
26
12
DDN Creative
25
24
13
IT-DIY
25
19
14
ธรรมะกับเทคโนโลยี
25
16
15
ประดิษฐ์ประดอย
50
42
16
ประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
25
25
17
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษและริบบิ้
25
24
18
เคล็ดลับขจัดความจน
25
29
19
ธุรกิจน้อย
50
48
20
พับกระดาษและโมเดลกระดาษ
25
34
21
แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย
50
28
22
สร้างสรรค์งานสวย
25
37
23
สรรค์สร้างความคิดผลิตหนังสือเล่มเล็ก
50
43
24
วรรณคดีไทย
25
25
25
วรรณศิลป์ไทย
50
19
26
ส่งเสริมทักษะภาษาไทย
25
61
27
คำคมอักษรไขว้
50
36
28
แต่งกลอน On เฟสฯ
25
31
29
เรียงร้อยถ้อยความ
50
11
30
STEM BY GIGO
52
24
31
ฟิสิกส์สัประยุทธ์
25
16
32
นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
50
54
33
โครงงานวิทยาศาสตร์
25
22
34
ห้องเรียนเคมีดาว
25
23
35
เกมวิทยาศาสตร์หรรษา
25
21
36
นักเคมีรุ่นเยาว์
25
24
37
ก้าวทันวิทยาศาสตร์
25
22
38
สนุกกับโครงงานวิทย์
25
8
39
Science - Show
50
26
40
Herb Product
50
38
41
สื่อวิทย์สร้างสรรค์
25
26
42
Staff and Dong sai animals
50
24
43
มาเล่นเกมกัน
50
50
44
สร้างสรรค์ภาพด้วย GSP
50
7
45
หมากฮอส
75
76
46
Sudoku Club
75
70
47
A MATH
50
50
48
คณิตคิดสนุก
25
22
49
คณิตศิลป์
75
57
50
คิดเลขเร็ว
50
46
51
เล่านิทานภาษาอังกฤษ
50
8
52
เกมภาษาอังกฤษ
50
26
53
ภาษาเกาหลี
25
24
54
ศิลปวัฒนธรรมจีน
25
21
55
HSK ม.ต้น
25
25
56
HSK ม.ปลาย
25
20
57
ภาษาญี่ปุ่น
50
49
58
English Drama
50
20
59
English Skit
50
24
60
Crossword Games
48
46
61
English Debate
25
13
62
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (English Song)
50
36
63
เปิดโลกอาเซียน
25
26
64
เพลงคุณธรรมนำใจ
50
51
65
โลกมันกลม ครูสังคมสอนไว้
25
25
66
เยาวชนคนพอเพียง
50
70
67
รอบรู้ประวัติศาสตร์
25
14
68
ส่งเสริมคุณธรรมจริธรรม
75
56
69
สังคมรอบรู้สู่โอเน็ต
25
29
70
ครอบครัวพอเพียง
50
49
71
ถ่ายภาพเล่าเรื่อง
25
24
72
เรียนรู้วิถีไทยสไตล์สังคม
50
48
73
แบดมินตัน
25
34
74
อยู่ดีมีสุข
50
50
75
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
50
25
76
ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล
25
21
77
แฮนด์บอล
30
26
78
จิตอาสา
50
48
79
อาสายุวกาชาด
60
58
80
เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
34
34
81
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
50
52
82
==== ขาดเรียนนาน====
0
0
83
==== ลาออก ====
0
0
84
---ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม---
0
0