หน้าแรก > รายการชุมนุม

ลำดับ
ชื่อชุมนุม
จำนวน
ที่รับได้
1
 ชุมนุมดนตรีไทย
78
2
 ชุมนุมนาฏศิลป์พื้นบ้าน
45
3
 ชุมนุมดนตรี
120
4
 ชุมนุมขับร้องประสานเสียง
85
5
 ชุมนุมงานวาด งานปั้น งานสร้างสรรค์
25
6
 ชุมนุมศิลป์สร้างสรรค์
75
7
 ชุมนุมการใช้ห้องสมุด
50
8
 ชุมนุมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา
72
9
 ชุมนุมเยาวชนอาสาพัฒนาไอที
45
10
 ชุมนุมIdea สร้างสรรค์
25
11
 ชุมนุมDDN Creative
50
12
 ชุมนุมIT-DIY
25
13
 ชุมนุมธรรมะกับเทคโนโลยี
25
14
 ชุมนุมประดิษฐ์-ประดอย
75
15
 ชุมนุมประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
25
16
 ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษและริบบิ้น
25
17
 ชุมนุมเคล็ดลับขจัดความจน
25
18
 ชุมนุมธุรกิจน้อย
50
19
 ชุมนุมพับกระดาษและโมเดลกระดาษ
25
20
 ชุมนุมแฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย
100
21
 ชุมนุมต้นกล้าวรรณกรรม
50
22
 ชุมนุมสรรค์สร้างความคิดผลิตหนังสือเล่มเล็ก
75
23
 ชุมนุมสืบสานวรรณคดีไทย
25
24
 ชุมนุมอ่านสนุก ปลุกปัญญา
25
25
 ชุมนุมประชาสัมพันธ์เด่น เน้นภาษาไทยดี
50
26
 ชุมนุมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
25
27
 ชุมนุมเกมต่ออักษรไทย คำคม
28
28
 ชุมนุมแต่งกลอน On เฟสฯ
25
29
 ชุมนุมSTEM BY GIGO
52
30
 ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
25
31
 ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
50
32
 ชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์
25
33
 ชุมนุมห้องเรียนเคมีดาว
25
34
 ชุมนุมรักษ์ทะเลไทย
75
35
 ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์
25
36
 ชุมนุมก้าวทันวิทยาศาสตร์
25
37
 ชุมนุมสนุกกับโครงงานวิทย์
25
38
 ชุมนุมScience - Show
50
39
 ชุมนุมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
50
40
 ชุมนุมสื่อวิทย์สร้างสรรค์
25
41
 ชุมนุมมาเล่นเกมกัน
50
42
 ชุมนุมสร้างสรรค์ภาพด้วย GSP
50
43
 ชุมนุมหมากฮอส
50
44
 ชุมนุมเกมและของเล่น
50
45
 ชุมนุมSudoku Club
50
46
 ชุมนุมA MATH
50
47
 ชุมนุมส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์
25
48
 ชุมนุมคณิตศิลป์
50
49
 ชุมนุมคิดเลขเร็ว
50
50
 ชุมนุมเล่านิทานภาษาอังกฤษ
25
51
 ชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ
25
52
 ชุมนุมTopic ภาษาเกาหลี
25
53
 ชุมนุมD.I.Y. (Do idea yourself)
50
54
 ชุมนุมเขียนพู่กันจีน
25
55
 ชุมนุมพัฒนาอัจฉริยะภาพภาษาจีน
50
56
 ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น
50
57
 ชุมนุมEnglish for Admission
25
58
 ชุมนุมEnglish Drama & Skit
50
59
 ชุมนุมCrossword Games
48
60
 ชุมนุมโต้วาทีภาษาอังกฤษ
50
61
 ชุมนุมร้องเพลงภาษาอังกฤษ (English Song)
25
62
 ชุมนุมEnglish Movie
50
63
 ชุมนุม เปิดโลกอาเซียน
50
64
 ชุมนุมเพลงคุณธรรมนำใจ
50
65
 ชุมนุมHigh-Society
50
66
 ชุมนุมเยาวชนคนพอเพียง
50
67
 ชุมนุมรอบรู้ประวัติศาสตร์
25
68
 ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมจริธรรม
75
69
 ชุมนุมสังคมรอบรู้สู่โอเน็ต
25
70
 ชุมนุมครอบครัวพอเพียง
25
71
 ชุมนุมเกมหรรษา 60
75
72
 ชุมนุมอยู่ดีมีสุข
50
73
 ชุมนุมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
127
74
 ชุมนุมส่งเสริมกีฬาฟุตซอล
25
75
 ชุมนุมบาสเกตบอล
25
76
 ชุมนุมจิตอาสา
60
77
 ชุมนุมอาสายุวกาชาด
60
78
 ชุมนุมเนตรนารีกองร้อยพิเศษ
25
79
 ชุมนุมชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
75
80
 ชุมนุม==== ขาดเรียนนาน/ลาออก ====
0
81
 ชุมนุม---ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม---
0