หน้าแรก > รายการชุมนุม

ลำดับ
ชื่อชุมนุม
จำนวน
ที่รับได้
1
 ชุมนุมดนตรีไทย
30
2
 ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
50
3
 ชุมนุมดนตรี
100
4
 ชุมนุมขับร้องประสานเสียง
60
5
 ชุมนุมศิลป์สร้างสรรค์
25
6
 ชุมนุมถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
30
7
 ชุมนุมการใช้ห้องสมุด
50
8
 ชุมนุมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา ม.ต้น
50
9
 ชุมนุมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา ม. ปลาย
50
10
 ชุมนุมเยาวชนอาสาพัฒนาไอที
45
11
 ชุมนุมIdea สร้างสรรค์
25
12
 ชุมนุมDDN Creative
25
13
 ชุมนุมIT-DIY
25
14
 ชุมนุมธรรมะกับเทคโนโลยี
25
15
 ชุมนุมประดิษฐ์ประดอย
50
16
 ชุมนุมประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
25
17
 ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษและริบบิ้
25
18
 ชุมนุมเคล็ดลับขจัดความจน
25
19
 ชุมนุมธุรกิจน้อย
50
20
 ชุมนุมพับกระดาษและโมเดลกระดาษ
25
21
 ชุมนุมแฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย
50
22
 ชุมนุมสร้างสรรค์งานสวย
25
23
 ชุมนุมสรรค์สร้างความคิดผลิตหนังสือเล่มเล็ก
50
24
 ชุมนุมวรรณคดีไทย
25
25
 ชุมนุมวรรณศิลป์ไทย
50
26
 ชุมนุมส่งเสริมทักษะภาษาไทย
25
27
 ชุมนุมคำคมอักษรไขว้
50
28
 ชุมนุมแต่งกลอน On เฟสฯ
25
29
 ชุมนุมเรียงร้อยถ้อยความ
50
30
 ชุมนุมSTEM BY GIGO
52
31
 ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
25
32
 ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
50
33
 ชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์
25
34
 ชุมนุมห้องเรียนเคมีดาว
25
35
 ชุมนุมเกมวิทยาศาสตร์หรรษา
25
36
 ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์
25
37
 ชุมนุมก้าวทันวิทยาศาสตร์
25
38
 ชุมนุมสนุกกับโครงงานวิทย์
25
39
 ชุมนุมScience - Show
50
40
 ชุมนุมHerb Product
50
41
 ชุมนุมสื่อวิทย์สร้างสรรค์
25
42
 ชุมนุมStaff and Dong sai animals
50
43
 ชุมนุมมาเล่นเกมกัน
50
44
 ชุมนุมสร้างสรรค์ภาพด้วย GSP
50
45
 ชุมนุมหมากฮอส
75
46
 ชุมนุมSudoku Club
75
47
 ชุมนุมA MATH
50
48
 ชุมนุมคณิตคิดสนุก
25
49
 ชุมนุมคณิตศิลป์
75
50
 ชุมนุมคิดเลขเร็ว
50
51
 ชุมนุมเล่านิทานภาษาอังกฤษ
50
52
 ชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ
50
53
 ชุมนุมภาษาเกาหลี
25
54
 ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมจีน
25
55
 ชุมนุมHSK ม.ต้น
25
56
 ชุมนุมHSK ม.ปลาย
25
57
 ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น
50
58
 ชุมนุมEnglish Drama
50
59
 ชุมนุมEnglish Skit
50
60
 ชุมนุมCrossword Games
48
61
 ชุมนุมEnglish Debate
25
62
 ชุมนุมร้องเพลงภาษาอังกฤษ (English Song)
50
63
 ชุมนุม เปิดโลกอาเซียน
25
64
 ชุมนุมเพลงคุณธรรมนำใจ
50
65
 ชุมนุมโลกมันกลม ครูสังคมสอนไว้
25
66
 ชุมนุมเยาวชนคนพอเพียง
50
67
 ชุมนุมรอบรู้ประวัติศาสตร์
25
68
 ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมจริธรรม
75
69
 ชุมนุมสังคมรอบรู้สู่โอเน็ต
25
70
 ชุมนุมครอบครัวพอเพียง
50
71
 ชุมนุมถ่ายภาพเล่าเรื่อง
25
72
 ชุมนุมเรียนรู้วิถีไทยสไตล์สังคม
50
73
 ชุมนุมแบดมินตัน
25
74
 ชุมนุมอยู่ดีมีสุข
50
75
 ชุมนุมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
50
76
 ชุมนุมส่งเสริมกีฬาฟุตซอล
25
77
 ชุมนุมแฮนด์บอล
30
78
 ชุมนุมจิตอาสา
50
79
 ชุมนุมอาสายุวกาชาด
60
80
 ชุมนุมเนตรนารีกองร้อยพิเศษ
34
81
 ชุมนุมชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
50
82
 ชุมนุม==== ขาดเรียนนาน====
0
83
 ชุมนุม==== ลาออก ====
0
84
 ชุมนุม---ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม---
0